Thursday, July 31, 2014

Timro mann badliyecha-Yash KumarTimro mann badliyecha
malai herne timro nazar
badliyecha badliyecha
timro mann badliyecha

hijo hami bhetthyau pahile jahan
aarulai nai timi bhetchau re
kasaile sodhe mero barema
gharkera chindina bhanchau re
gharkera chindina bhanchau re

Timi gayedekhi malai ke ke bho
timile sochna sakenau

aarukai kura suneral hidyau
malai kahile sodhenau
malai kahile sodhenau
timrai mann badliyecha
malai ramro sochne mann
mailiyecha mailiyecha
timro man badliyecha

No comments:

Post a Comment