Tuesday, July 29, 2014

Naya Sapana Naya Sahar-The Karma Band

 ♥*****Naya Sapana Naya Sahar****♥

  
Naya sapana naya sahar
manma liyera kehi rahar
gharbata aaye ma tadha
afanta sathi chodi sara
dherai tadha
(dherai tadha....)2

(kehi pal ma dherai ramaye
thaha vayena k k gumaye)2
yo anjan deshma
kehi garne sochdai....

paraiko veedma
kohi aafno khojdai


pahile nai thiye ma dherai dherai khushi..
kohi ta thiyo sath man huda dukhi..
yeha ta kasailai kehi vanna garho
ghar samjhi kati pal ta man huncha sarho
man huncha sarho..

naya sapana naya sahar
manma liyera kehi rahar
gharbata aaye ma tadha
afanta sathi chodi sara
dherai tadha
dherai tadha...
dherai tadha
dherai tadha...
dherai tadha
dherai tadha...

                                             ****by**Karma Band

No comments:

Post a Comment